PLENS

Detall punt del ple

Modificació del vigent Reglament Orgànic Municipal (ROM) amb la finalitat d'introduir la reglamentació de l'assistència i exercici del dret de vot per via telemàtica o per delegació del vot en determinades circumstàncies. (Exp. 43207/2021)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: BON GOVERN, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

Presentat per: Equip de governEscolta-ho