PLENS

Detall punt del ple

Acord aprovat pel Ple de l'EMD del 18 de juny de 2020, expedient expropiació de béns i drets del passeig Nard. Projecte d'ampliació del passeig del Nard de Valldoreix, entre l'avinguda del Baixador i l'avinguda de Ramon Escayola. (Expedient núm. 18232/2020)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Desenvolupament Urbà i Habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho