PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l'informe definitiu d'auditoria de comptes de l'Institut de Gestió Estratègica de Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI), corresponent a l'any 2019, presentat per la Intervenció general. (Exp. 3405/2021)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho