PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació per l'adjudicació mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada del contracte de servei de neteja de dependències municipals de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i organismes autònoms. (Exp. 31195/2020)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho