PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals per l’exercici 2014.

Resultat: Aprovat

15 vots a favor, 4 abstencions, 6 en contra

Àmbit: ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓEscolta-ho