PLENS

Detall punt del ple

Proposta de modificació del document “Mesures per garantir la transparència i el bon govern en l’actuació municipal”, aprovat pel Ple municipal el febrer de 2013.

Resultat: Aprovat

20 vots a favor, 1 abstenció i 2 vots en contra

Àmbit: PRESIDÈNCIA, SERVEIS URBANS I SOSTENIBILITATEscolta-ho