PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte del Decret d’alcaldia núm. 4609/2019 d’aprovació del Protocol d’actuació en matèria d’assetjament laboral aplicable al personal de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès i als seus organismes autònoms

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Recursos Humans

Presentat per: Equip de governEscolta-ho