PLENS

Detall punt del ple

Modificació de la composició d'un membre en la Comissió Informativa de Presidència i Hisenda i en la Comissió Especial de Comptes. (Exp. 42759/2022)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: ALCALDIA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho