PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte del control financer de la Intervenció general, referent a la fiscalització de les subvencions de concessió directa de l'àmbit de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, corresponent a l'exercici 2020. (Exp. 25288/2022)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho