PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de les factures entrades per registre amb una antiguitat superior a tres mesos sense que s'hagi procedit al reconeixement de l'obligació. (Exp. 21523/2022)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho