PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació de la declaració d'especial interès o utilitat municipal de l'activitat que porta a terme el Col·lectiu Fitness, SL a Sant Cugat del Vallès, per concórrer circumstàncies socials que ho justifiquen. (Exp. 1809/2021)

Resultat: Aprovat

Junts s'absté.

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho