PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 314/2017 - Exp. 3661/2021 - LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN, S.L. – Resolució 14.06.2016 - Activitat fabricació productes químics orgànics de base al Camí de Can Calders, 13 de Sant Cugat del Vallès

Resultat: Dació de compte

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho