PLENS

Detall punt del ple

APROVACIÓ EXPEDIENT PER A L'ADQUISICIÓ I POSADA EN MARXA D'UNA APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA IMPLANTACIÓ INFORMATITZADA DE LA COMPTABILITAT ANALÍTICA DE L'AJUNTAMENT DE SCV PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER EXCLUSIVITAT. (Exp. 29243/2022)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: GovernEscolta-ho