PLENS

Detall punt del ple

MODIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI DE 16.05.2022 D’APROVACIÓ DE LA SEGONA ADDENDA I APROVACIÓ DE LA TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT (ACTUALMENT D'EDUCACIÓ) DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS PER A LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ DE L'ESCOLA LA MIRADA. (EXP. 35233/2021)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Cultura, Turisme i Patrimoni Cultural

Presentat per: GovernEscolta-ho