PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació Text Refós de la Modificació puntual del PGM per determinar la qualificació urbanística de la zona 4 en els terrenys de la planta de compostatge i altres al sector de Can Calopa. (Exp. núm. 83007/08 - X/08/13359).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de governEscolta-ho