PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'acord d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals per l'exercici 2010.

Resultat: Aprovat

14 vots a favor
6 vots en contra
5 abstencions

Àmbit: Economia i organització

Presentat per: Equip de governEscolta-ho