PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte i compliment de sentència judicial en recurs d'apel·lació 775/2008 interposat per Josel, SL davant el TSJC contra sentència número 98/2005 dictada pel Contenciós-Administratiu 8 de Barcelona en relació al Pressupost Municipal del 2005.

Resultat: Aprovat

16 vots a favor
8 vots en contra
1 abstenció

Àmbit: Economia i organització

Presentat per: Equip de governEscolta-ho