PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal d'energia solar tèrmica de Sant Cugat del Vallès, atesa l'al·legació presentada i esmenats els errors materials de redacció detectats.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Medi Ambient, valors cívics i mobilitat

Presentat per: Equip de governEscolta-ho