PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de diversos Decrets d’Alcaldia sobre nomenaments de personal eventual (modalitat càrrec confiança o assessorament especial).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESPATX D’OFICIEscolta-ho