PLENS

Detall punt del ple

Proposta de complementació de l’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità al sector de la Torre Negra (Exp. núm. 83003/09).

Resultat: Aprovat

24 vots a favor

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho