PLENS

Detall punt del ple

Proposta de formulació d’al·legacions davant l’Ajuntament del Papiol en relació a la Modificació puntual del Pla General Metropolità Papiol Nord – C-94. (Exp. núm. UP00/11/12).

Resultat: Aprovat

24 vots a favor

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho