PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Pla Parcial del Parc d’Activitats Econòmiques de Can Sant Joan, sector sud-est. (Exp. núm. 81003/11).

Resultat: Aprovat

21 vots a favor
2 en contra
2 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho