PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits del Parc Ramon Barnils i altres del municipi. (Exp. núm. 83002/08).

Resultat: Aprovat

24 a favor

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho