PLENS

Ordre del dia | Plenaris

Ple ordinari de setembre de 2014

2014-07-15 |

Punt
Tema
Votació24
Pendent (no debatut)

25
Pendent (no debatut)

26
Rebutjat