PLENS

Detall punt del ple

Acord del Ple municipal de la composició i les Normes de funcionament de la Mesa Permanent de Contractació de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, adaptada als preceptes de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

Resultat: Aprovat

Tots, menys Cs que s'absté

Àmbit: Alcaldia

Presentat per: Equip de governEscolta-ho