PLENS

Detall punt del ple

Proposta de dictamen per la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 2647/2020, d'11/08/2020, de designa de defensa lletrada i de procurador en el recurs contenciós administratiu núm. 29/2020 - Expedient 4270/2020 - José María Rosás Espejo i Purificación Espejo Gómez - Expropiació forçosa finca Av. Laietània, 4. (Expedient: 4270/2020)

Resultat: Aprovat

A favor tots els grups, tret de Cs que s'absté

Àmbit: Desenvolupament Urbà i Habitatge

Presentat per: Equip de govern



Escolta-ho