PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació de la rectificació d'errades materials de l'acord del Ple municipal, en sessió celebrada en data 16 de maig de 2022, que resol modificar la plantilla del personal de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i del Patronat Municipal d'Educació (PME)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Alcaldia

Presentat per: Equip de governEscolta-ho