PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 118/2019 - Exp. 25750/2019 - Jaime Franquesa, S.A. - Resolucions de 24.04.2019 i 27.11.2018 - Paralització de treballs d'aportació i estesa de terres a l'àmbit de l'activitat extractiva de la Pedrera Berta de Sant Cugat del Vallès

Resultat: Dació de compte

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho