PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia, així com dels organismes autònoms del Patronat Municipal d'Educació, de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC) i de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI).

Resultat: Dació de compte

Àmbit: DESPATX D'OFICI

Presentat per: Equip de governEscolta-ho