PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de la sol·licitud de delegació de vot de la regidora Aina Balada Tarrés per baixa mèdica. (Exp. 38402/2023)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: ALCALDIA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho