PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació de Decret de l’Alcaldia núm. 1139/2011 de formulació de requeriment previ article 44 Llei 29/1998, contra Delimitació de la trama urbana consolidada a Sant Cugat del Vallès

Resultat: Aprovat

23 vots a favor
2 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho