PLENS

Detall punt del ple

Proposta de dació de compte d’autorització de desafectació d’ús educatiu de porció de terreny propietat municipal. (Expedient núm. UA92/05/05).

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho