PLENS

Detall punt del ple

Proposta de complementació de membres de la comissió redactora de l’Ordenança Municipal de Radiocomunicació. (Expedient núm. UP00/11/03).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho