PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació de Transcripció i Modificació Puntual del planejament vigent a escala 1/1000 a l'àmbit del Pla del Vinyet. (Exp. núm. 83006/10).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Territori