PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l’estat actual d’execució del Conveni urbanístic relatiu a la Pedrera Berta.

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho