PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació d’expedient de contractació per a l’adjudicació per procediment obert del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals. (Exp. núm. 75/13).

Resultat: Aprovat

23 vots a favor i 2 abstencions

Àmbit: PRESIDÈNCIA, SERVEIS URBANS I SOSTENIBILITATEscolta-ho