PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels informes trimestrals de morositat corresponents al 3r trimestre de 2020 de l’Ajuntament de Sant Cugat, els seus organismes autònoms, societat municipal Promusa i EPEL Cugat.cat. (Exp. 10215/2020)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Presidència, Economia i HisendaEscolta-ho