PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès del seguiment del Pla Anual de Control Financer corresponent a l’exercici 2020, elaborat per la Intervenció General. (Exp. 17110/20)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Presidència, Economia i Hisenda

Presentat per: Equip de governEscolta-ho