PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l'informe definitiu d'auditoria de comptes de la Societat Pública Municipal Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès (PROMUSA), relatiu als cobraments de les zones blava i verda durant els anys 2018-2019, presentat per la Intervenció General. (Exp. 2059/2021)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Presidència, Economia i Hisenda

Presentat per: Equip de governEscolta-ho