PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels informes de morositat i període mitjà de pagament a proveïdors, corresponents al tercer trimestre de 2021, de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, els seus organismes autònoms, Societat Municipal PROMUSA i EPEL Cugat.cat. (Exp. 16111/2021)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Presidència, Economia i Hisenda

Presentat per: Equip de governEscolta-ho