PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació de la modificació parcial dels preus públics del Grup XIII per la prestació del servei de transport adaptat a les persones amb mobilitat reduïda per a l'any 2022. (Exp. 43979/2021)

Resultat: Aprovat

La regidora no adscrita hi vota en contra.

Àmbit: Presidència, Economia i Hisenda

Presentat per: Equip de govern



Escolta-ho