PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació inicial del Pla Especial de concreció d’ús i ordenació volumètrica d’equipament destinat a centre de tractament per aigües termals i rehabilitació en la finca del carrer Guadalajara, 16. (Exp. núm. 82001/12).

Resultat: Aprovat

20 vots a favor
4 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho