PLENS

Detall punt del ple

Moció sobre modificació parcial dels membres de les Comissions Informatives Municipals, de caràcter permanent, i d’altres òrgans de control i participació, per renúncia d’un regidor del grup municipal Socialista.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESPATX INSTITUCIONALEscolta-ho