PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació de text refós de la modificació puntual i transcripció a escala 1/1000 del planejament vigent a l’àmbit de Can Barata. (Expedient núm. 83001/13).

Resultat: Aprovat

14 vots a favor i 11 abstencions

Àmbit: URBANISME, MOBILITAT I HABITATGEEscolta-ho