PLENS

Ordre del dia | Plenaris

Ple ordinari de gener de 2008

2008-01-21 | 19:00:00

Punt
Tema
Votació12
Pendent (no debatut)

13
Pendent (no debatut)

14
Pendent (no debatut)