PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació Text Refós del projecte de modificació puntual del Pla General Metropolità de la Masoveria de la Guinardera sector Nord. (Exp. núm. 83004/06).

Resultat: Retirat

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de Govern