PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació Text Refós Pla de Millora Urbana de la Masoveria de la Guinardera sector Nord. (Exp. núm. 81002/06).

Resultat: Retirat

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de Govern