PLENS

Detall punt del ple

Proposta de correcció d'errada material en la Transcripció a escala 1/1000 del Pla General Metropolità i planejament vigent en el nucli antic. (Expedient núm. 83001/10 - X/10/654).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de governEscolta-ho