PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació Text Refós del Pla Especial d’Ordenació Volumètrica i concreció del tipus d’equipament ubicat al Pg. de la Guineu cantonada carrer Brollador. (Exp. núm. 82001/97).

Resultat: Aprovat

14 a favor
11 abstencions

Àmbit: Territori, medi ambient i mobilitatEscolta-ho