PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2015, d'aprovació de conveni urbanístic per ocupació anticipada de superfície destinada a la vialitat del carrer Canal de la Mànega, 7 (Expedient 83003/2014)

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: Urbanisme, Economia i HisendaEscolta-ho